ความสุขกับการทำงาน คือสะพานสู่ความสำเร็จ

คนเรามีหน้าที่การทำงานที่ต้องรับผิดชอบกันแตกต่างออกไป บางคนทำงานข้าราชการ บางคนค้าขาย บางคนทำธุรกิจส่วนตัว ซึ่งในตัวงานก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าหากถามว่าในแต่ะอาชีพมีความสุขไหม ตอบได้เลยว่า อยู่ที่ตัวเรา ซึ่งความเครียดหรือความกดดันในแต่ละอาชีพก็จะมีความกดดัน หรือภาระที่แตกต่างกัน เช่น

อาชีพรับราชการ ก็ต้องตื่นแต่เช้า เพื่อไปทำงาน และก็กลับช่วงเย็น ซึ่งบางคนก็อาจจะชอบนอนดึก ทำให้หลักการตื่นเช้าตรงนี้ไปขัดแย้งกัน เริ่มเกิดความทุกข์ในใจ รู้สึกเบื่อ เหมือนไม่อยากจะไปทำงานอีก แสดงว่าความทุกข์ทั้งหมดเริ่มต้นจากอะไร

งานหรือว่าตัวเราเอง ?? เป็นคำถามที่เราต้องย้อนกลับถามตัวเองดูว่า ผิดที่เราหรือผิดที่งาน คำตอบคือ ผิดที่เรา ที่นอนดึก ไม่รู้จักวางแผนในการใช้ชีวิต เพราะงานมันก็เป็นระบบเดิมที่เขาทำติดต่อกันมาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขที่ตัวเราเอง

เมื่อเรารู้ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขที่ตัวของเราแล้ว ต่อไปเราก็จะเริ่มมีความสนุกกับงานทำให้การทำงานในทุกๆวันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ แต่แน่นอนว่าการทำงานกับคนส่วนมาก ย่อมมีปัญหาความไม่เข้าใจกัน เราเลือกที่จะสนใจหรือไม่สนใจก็ได้ เพราะทุกข์หรือสุขเราเป็นคนเลือก ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าหากเรามีความสุขกับการทำงาน มันจะเป็นสะพานไปสู่ความสำเร็จเอง เพราะความคิดที่ดีต้องมาจากจิตใจที่ร่าเริง ไม่เศร้าหมอง แน่นอนว่า จิตใจที่แจ่มใจ ย่อมทำให้สมองนั้นโปร่งใส จะทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้าม และทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ และสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ ก้าวข้ามอุปสรรค ไปสู่ความสำเร็จ

เขียนโดย ทีมงาน artrefinance.com